Bc. Yvona Zamarská

Bachelor's thesis

Vocabulary learning and the current trends in CALL/MALL

Vocabulary learning and the current trends in CALL/MALL
Abstract:
Účelem této studie je zkoumání a srovnání metod učení se cizího jazyka, primárně slovní zásoby, a propojení těchto metod s moderními technologiemi označovanými jako CALL/MALL. Hlavním cílem práce je ukázat, jak moderní technologie mohou pomoci v učení se slovní zásoby cizího jazyka a zda studenti tyto technologie znají a používají.
Abstract:
The purpose of this study is to investigate methods of foreign language learning, primarily vocabulary learning, and to connect those methods to the modern technologies as components of Computer/Mobile Assisted Language Learning. The main aim of this thesis is to show how the modern technologies can help in the learning of foreign language vocabulary and whether students know and use those technologies …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Tamara Váňová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta