Mgr. Jiří MERTL

Doctoral thesis

Přerozdělování welfare: nástroj pomoci nebo kontroly?

Redistribution of Welfare: Instrument of Assistance or Control?
Anotácia:
Text reprezentuje interdisciplinární výzkum fenoménu welfare surveillance jako klíčové součásti současných západních sociálních systému po neoliberálním diskurzivním obratu v 80. letech, kdy začaly být aktivní dva procesy - delegitimizace sociálního státu a jeho nahrazení koncept minimálního státu. Selektivní redukce agendy západních států a jejich sociálních institucí znamenala specifickou transformaci …viac
Abstract:
The text represents interdisciplinary research of welfare surveillance as the essential part of contemporary Western social systems after the neoliberal discursive turn in 80's when two processes has begun delegitimization of the social state and its replacement with the minimal state concept. The selective reduction of the agenda of the Western states and their social institutions resulted in specific …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2015
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 11. 2015

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MERTL, Jiří. Přerozdělování welfare: nástroj pomoci nebo kontroly?. Plzeň, 2015. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/