Bc. et Bc. Kristýna Hanáková

Diplomová práce

Technologické změny v odvětví sociální politiky

Technological changes in the social policy sector
Anotace:
Diplomová práce s názvem „Technologické změny v odvětví sociální politiky“ odpovídá na otázku, v jaké míře se aplikují prvky Průmyslu 4.0 v institucích sociální péče o seniory. V úvodu práce jsou rozebrány pojmy jako sociální politika, sociální péče se zaměřením na domovy pro seniory. Dále se práce věnuje technologickým inovacím právě v oblasti sociální péče o seniory a na příkladech ze zahraničí ukazuje …více
Abstract:
The diploma thesis entitled Technological changes in the social policy sector answers the question to what extent the elements of Industry 4.0 are applied in social care institutions for the elderly. The introduction deals with the terms social policy, social care with a focus on homes for the elderly. Furthermore, the work deals with technological innovations in the field of social care for the elderly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Gabriela Vaceková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta