Theses 

Srovnání kupní smlouvy podle obchodního a občanského zákoníku – Bc. Eliška Dušková, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Eliška Dušková, DiS.

Bakalářská práce

Srovnání kupní smlouvy podle obchodního a občanského zákoníku

Comparing of contract according to the Commercial and Civil Code

Anotace: Tato práce se zabývá právní úpravou kupní smlouvy. Základem je vymezení kupní smlouvy, předpisů, které se její úpravou zabývají a porovnání jednotlivých úprav. Dále se práce zabývá úpravou spotřebitelských smluv. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny příklady aplikace daných předpisů v praxi.

Abstract: This work deals with the legal form of the purchase contract. The basis of the work is to define the purchase contract, the provisions which deal with the legal form of the contract and the comparison of particular legal forms. Then the paper deals with the legal form of the consumer contracts. Each chapter is accompanied by the examples of application of the provision in practice.

Klíčová slova: kupní smlouva, občanský zákoník, obchodní zákoník, spotřebitelské smlouvy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Hana Zahálková
  • Oponent: Mgr. Pavla Křížová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 06:33, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz