Theses 

Vliv reklamního sloganu na nákupní rozhodovací proces spotřebitele – Klára Hrabčáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Klára Hrabčáková

Bakalářská práce

Vliv reklamního sloganu na nákupní rozhodovací proces spotřebitele

The Effect of Advertising Slogan on the Consumer Buying Decision Process

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na působení reklamního sloganu na nákupní a rozhodovací proces spotřebitele a psychické procesy spotřebitele. Zároveň je zde zmíněn vliv tzv. efektu dezinformace. V teoretické části práce je nejprve popsána reklama, poté jsou zmíněny psychické procesy spotřebitele a psychologie reklamy, kde je především charakterizován efekt dezinformace. V poslední kapitole jsou popsána pravidla tvorby reklamního textu. V praktické části je pomocí dotazníkového šetření ověřován vliv reklamních textů na nákupní rozhodování spotřebitele, přičemž v nich je zakomponován efekt dezinformace. Hlavní zjištění této práce je, že pokud je reklamní text kvalitně a vhodně vytvořen, motivuje spotřebitele k nákupu.

Abstract: The bachelor thesis is focused on advertising slogan and its influence on shopping, consumer decision-making process and consumer psychological processes. At the same time, the influence of the so-called effect of misinformation is mentioned. In the theoretical part of the thesis, advertising is described first, then the section focuses on psychological processes of the consumer and psychology of advertising. There, the misinformation effect is being in the spotlight. The last chapter describes the rules for copywriting - creating ad texts. In the practical part, the impact of advertising texts on consumer purchasing decisions is verified through a questionnaire survey. The effect of misinformation is incorporated there. The main finding of this work was that if the advertising text is well and properly created, it motivates consumers to buy.

Klíčová slova: Copywriting, marketing, nákupní chování, reklama, reklamní slogan, spotřebitel. Copywriting, shopping behaviour, advertising, advertising slogan, consumer.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Oponent: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 06:40, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz