Klára Hrabčáková

Bakalářská práce

Vliv reklamního sloganu na nákupní rozhodovací proces spotřebitele

The Effect of Advertising Slogan on the Consumer Buying Decision Process
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na působení reklamního sloganu na nákupní a rozhodovací proces spotřebitele a psychické procesy spotřebitele. Zároveň je zde zmíněn vliv tzv. efektu dezinformace. V teoretické části práce je nejprve popsána reklama, poté jsou zmíněny psychické procesy spotřebitele a psychologie reklamy, kde je především charakterizován efekt dezinformace. V poslední kapitole jsou popsána …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on advertising slogan and its influence on shopping, consumer decision-making process and consumer psychological processes. At the same time, the influence of the so-called effect of misinformation is mentioned. In the theoretical part of the thesis, advertising is described first, then the section focuses on psychological processes of the consumer and psychology of advertising …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Oponent: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní