Bc. Zlatuše Aszmongyová

Diplomová práce

Činnosti zdravotně sociálního pracovníka na oddělení soudních ochranných léčeb

The Activities of Medical Social Worker in a Department of Involuntary Court Ordered Treatments
Anotace:
Diplomová práce se zabývá činnostmi zdravotně sociálního pracovníka na oddělení soudních ochranných léčeb. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a empirické, a stanovuje si dva cíle, zmapovat činnosti zdravotně sociálních pracovníků na oddělení ochranných léčeb a zjistit očekávání samotných sociálních pracovníků, klientů a multidisciplinárního týmu od těchto činností. V teoretické části práce …více
Abstract:
This Thesis focuses on the activities of Medical Social Workers in the Department of Involuntary Court Ordered Treatments. It is divided into two sections, theoretical and empirical. The objective is to explore the activities of medical social workers in the departments of involuntary court ordered treatments and explore the expectations arising from the work of the medical social workers themselves …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2014
Zveřejnit od: 8. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Aszmongyová, Zlatuše. Činnosti zdravotně sociálního pracovníka na oddělení soudních ochranných léčeb. Liberec, 2014. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.12.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 12. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN