Bc. Petr Šádek

Master's thesis

Pedagogika Marie Montessori jako podpora připravenosti na školní docházku.

Maria Montessori Pedagogy as a support for school readiness.
Abstract:
Tato práce je rozdělena na dvě části. Praktická část pojednává o historii Montessori pedagogiky, jejich principech a pojmech, charakterizuje vývoj dítěte v předškolním věku v domácím i školním prostředí. Další kapitola popisuje školní zralost dítěte a její význam pro vstup dítěte na základní školu. Výzkumný projekt pak popisuje předškolní přípravu dětí a jejich rodičů v rámci dvacetitýdenního kurzu …more
Abstract:
This study is divided into two parts. The practical part discusses the history of Montessori pedagogy, its principles and concepts, describes development of a child under schoolage in the home and school environment. The next chapter describes the child's school readiness and its importance for the child to enter elementary school. The research project describes the pre-school children and their parents …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 5. 2012
  • Supervisor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Reader: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta