Theses 

Vztahy mezi rodiči a dětmi v současné rodině – Bc. Silvie HUDCOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika

Bc. Silvie HUDCOVÁ

Diplomová práce

Vztahy mezi rodiči a dětmi v současné rodině

Relationships between parents and children in contemporary family

Anotace: Diplomová práce na téma ?Vztahy mezi rodiči a dětmi v současné rodině? se zabývá intenzivními sociálními vztahy mezi rodiči a dětmi v moderní rodině, která se rozvíjí a mění na pozadí celospolečenského vývoje. Práce je členěna do čtyř kapitol podle obsahové souvislosti. Podkapitoly konkrétní problematiku osvětlují a rozvíjí. Vedle roviny teoretické obsahuje i část praktickou.

Abstract: The thesis entitled ?Relationships between parents and children in contemporary family? deals with intensive relationships between parents and children in modern family that developing and changing itself on the background of all-society development. The thesis is divided into four chapters its content considering. Subheads do explain and develop the problematics. There is also a practical part beside the theoretical one.

Klíčová slova: Děti, funkce rodiny, hodnotový systém, interakce, konzumní styl, krize komunikace, moderní (současná) rodina, rodiče, rodičovství, sourozenci, technizace, tradiční rodina, vztah.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2009
  • Zveřejnit od: 31. 3. 2009
  • Identifikátor: 1015809

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Antonín Řehoř, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 03. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=1015809 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Jak správně citovat práci

HUDCOVÁ, Silvie. Vztahy mezi rodiči a dětmi v současné rodině. Brno, 2009. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 03:34, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz