Martin Bátorek

Bakalářská práce

Politický marketing a politické strany. Je prodej politiků totéž co prodej zboží?

Political marketing: Differences between Selling Politicians and the Sale of Goods
Anotace:
Bakalářská práce si klade za cíl popsat fenomén politický marketing a s ním i úzce související témata volebních kampaní a politické značky. Tyto teoretické poznatky jsou následně aplikovány na sněmovní volby, které se uskutečnily v říjnu roku 2010. Konkrétně se pak zaměřuji na stranu TOP 09 a její marketingové a volební strategie, které využívala. Stranu TOP 09 jsem zvolil zejména kvůli faktu, že ve …více
Abstract:
Bachelor thesis aims to describe the phenomenon of political marketing and its closely related topics as well as election campaigns and political signs. These theoretical findings are then applied to the parliamentary elections held in October 2010. Specifically, it focuses on the political part TOP 09 and its marketing and electoral strategies to use. Party TOP 09 I have chosen mainly due to the fact …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Mgr. Pavel ŠARADÍN, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bátorek, Martin. Politický marketing a politické strany. Je prodej politiků totéž co prodej zboží?. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). Moravská vysoká škola Olomouc. Moravská vysoká škola Olomouc

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Moravská vysoká škola Olomouc, Moravská vysoká škola Olomouc

Moravská vysoká škola Olomouc

Moravská vysoká škola Olomouc

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a ekonomika ve veřejném sektoru