Bc. Jana CHLUMSKÁ

Master's thesis

Vliv technologie kompostování na kvalitu kompostu

Anotácia:
Diplomová práce se zabývá kompostováním biologicky rozložitelných odpadů ve vybraných provozech. Cílem bylo provést stanovení iontovýměnné kapacity metodou podle Sandhoffa a vytvořit návrh optimální technologie kompostování biologicky rozložitelných materiálů a hmot v kompostárně Trhový Štěpánov. Vzorky byly odebrány z pěti vybraných provozů, a sice z kompostárny EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o., městské …viac
Abstract:
This diploma thesis deals with the composting of biodegradace waste in selected plants. The goal was to determine the CEC according to Sandhoff and to create a proposal for the optimal composting technology of biodegradable materials in Trhový Štěpánov composting plant. Samples were taken from five selected plants, from the EKOSO Trhový Štěpánov composting plant, the municipalcomposting plant Votice …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: prof. Ing. Stanislav Kužel, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHLUMSKÁ, Jana. Vliv technologie kompostování na kvalitu kompostu. Č. Budějovice, 2017. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses cqt9uo cqt9uo/2
18. 5. 2017
Složky
Soubory
Bulánová, L.
19. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.