Ing. Adéla Kotzianová, Ph.D.

Disertační práce

Raman Spectroscopy in Diagnostic Methods of Nanofibrous Polymeric Materials

Raman Spectroscopy in Diagnostic Methods of Nanofibrous Polymeric Materials
Anotace:
Dizertační práce se zabývá vývojem metody pro analýzu nanovlákenných materiálů Ramanovou spektroskopií. Oblast nanovlákenných materiálů se v posledních letech velmi rychle vyvíjí v souladu s prudkým rozvojem v oblasti nanomateriálů. Na trhu se začínají objevovat nanovlákenné produkty pro konkrétní aplikace. Vzhledem k chybějícím standardům však nejsou tyto materiály analyzovány se stejnou přesností …více
Abstract:
The doctoral thesis deals with the development of a method for the analysis of nanofibrous materials using Raman spectroscopy. In recent years, the field of nanofibrous materials has been undergoing rapid development paralleling the development of the field of nanomaterials in general. Nanofibrous products for specific applications are being introduced on the market. However, due to a lack of standards …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jan Hrbáč, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Jaromír Vinklárek, Dr., doc. RNDr. Oldřich Vrána, CSc., doc. Ing. Jan Vacek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta