Bc. Kateřina Medlíková

Bakalářská práce

Plavání a jeho vliv na zdraví dítěte

Babyswimming and the impact it has on childrens health
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou plavání dětí v předškolním věku a jeho vlivem na dětské zdraví. V teoretické části je rozebrán vliv na psychické i fyzické zdraví dětí včetně otužování, ochrany před utonutím a dalších pozitivních vlivů. Praktická část je věnována sběru a vyhodnocení dat z dotazníků, který se týká plavání v mateřských školách a postoji učitelek k této problematice. Dále …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on babyswimming and the impact it has on childrens´ health. The theoretical part is based on literature and my own experience. The impact of babyswimming on both mental and physical health is described here as well as the hardening process, drowning awareness etc. The practical part is based on collecting and valuating data from answersheets. These were given to nursery …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta