Bc. Jana SVOROVÁ

Master's thesis

Biodegradace směsí barviv houbovými organismy v tekutém mediu

Biodegradation of dye mixtures by fungal organisms in liquid medium
Anotácia:
Ligninolytické houby produkují extracelulární oxidativní enzymy, které vykazují širokou substrátovou specifitu, díky čemuž mohou mimo ligninu oxidovat také různé environmentální polutanty. Mezi tyto látky se řadí i syntetická barviva. Schopnost mikroorganismů dekolorizovat a metabolizovat barviva je známa již dlouho a využití bioremediačních technologií k sanaci textilních odpadních vod přitahuje značnou …viac
Abstract:
The ligninolytic fungi produce extracellular oxidative enzymes, which have broad substrate specifity. Due to this non-specificity enzymes also can oxidize various environmental pollutants. Synthetic dyes are one group of these pollutants. The ability of microorganisms to decolourise and metabolise dyes has long been known, and the use of bioremediation based technologies for treating textile wastewater …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2015
Zverejniť od: 22. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: prof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVOROVÁ, Jana. Biodegradace směsí barviv houbovými organismy v tekutém mediu. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta