Mgr. Kateřina Skřivanová

Bakalářská práce

Dotek v edukaci žáků s těžkým postižením

Touches used in educating severely handicapped pupils
Anotace:
Anotace Bakalářská práce „Dotek v edukaci žáků s těžkým postižením “ pojednává o působení doteku užívaného při edukaci žáků s těžkým postižením, v rámci využití principů bazální stimulace a metod dotekové terapie a snoezelenu. V její první části je vysvětlen termín těžké postižení, je zde zaznamenáno současné legislativní ošetření vzdělávání žáků s těžkým postižením v České Republice. Dále se práce …více
Abstract:
Annotation The bachelor’s thesis titled “Touches While Educating Severely Handicapped Pupils” deals with the effect of touches used in education of severely handicapped pupils when applying the concept of basal stimulation and the methods of touch therapy and snoezelen. The first part of the thesis explains the term of severe handicap and states the current legislative dealings with the education of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta