Bc. Božena PTÁČKOVÁ

Master's thesis

Studium vlivu teplotního stresu na strukturní organizaci fotosystému II v tylakoidní membráně vyšších rostlin pomocí cirkulárního dichroismu

Structural characterization of an effect of heat stress on a organization of Photosystem II in the thylakoid membrane of higher plants using a circular dichroism
Anotácia:
Tato diplomová práce je zaměřena na studium vlivu teplotního stresu na strukturní organizaci fotosystému II (PSII) v tylakoidních membránách vybraných druhů vyšších rostlin: huseníčku rolního, ječmene jarního a smrku ztepilého. Cílem této práce bylo zjistit strukturní a funkční změny PSII v tylakoidních membránách smrku indukované zvýšenou teplotou, jelikož dřívější studie prokázaly vyšší teplotní …viac
Abstract:
This master thesis is aimed at studying the effect of heat stress on the structural organization of photosystem II (PSII) in thylakoid membranes of selected higher plant species: arabidopsis thaliana, spring barley and norway spruce. The aim of this study was to determine the structure and function changes of PSII in spruce thylakoid membranes induced by enhanced temperature, since earlier studies …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2016
  • Vedúci: Mgr. Václav Karlický

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PTÁČKOVÁ, Božena. Studium vlivu teplotního stresu na strukturní organizaci fotosystému II v tylakoidní membráně vyšších rostlin pomocí cirkulárního dichroismu. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta