Eva Kolesárová

Bachelor's thesis

Látkové závislosti a ich vplyv na profesijný život

Látkové závislosti a jejich vliv na profesní život
Abstract:
Témou tejto bakalárskej práce sú látkové závislosti a ich vplyv na profesijný život. Cieľom práce je zistenie rôznych látkových závislostí a ich dopad na pracovný život. V úvodnej teoretickej časti sú vymedzené definície závislosti a ich vznik, ktorého súčasťou sú etapy vývoja závislosti. Dôležitou časťou sú znaky závislosti, kde sú vytýčené rozdiely medzi návykovým správaním a závislosťou. Práca sa …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with substance addictions and their impact on working life. The aim of this work is to find out different substance addictions and their impact on working life. Introduction of theoretical part describes definitions and development of addiction. Important part are signs of addiction, where differences between addictive behavior and addiction are identified. The thesis also …more
Abstract:
Témou tejto bakalárskej práce sú látkové závislosti a ich vplyv na profesijný život. Cieľom práce je zistenie rôznych látkových závislostí a ich dopad na pracovný život. V úvodnej teoretickej časti sú vymedzené definície závislosti a ich vznik, ktorého súčasťou sú etapy vývoja závislosti. Dôležitou časťou sú znaky závislosti, kde sú vytýčené rozdiely medzi návykovým správaním a závislosťou. Práca sa …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 10. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2019
  • Supervisor: Pavlína Honsová
  • Reader: Emilie Franková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77295