Ing. Klára Valentková

Bakalářská práce

Proces budování značky Apple, Inc. a faktory, které ho ovlivňují

Brand Building Process of Brand Apple, Inc. and Factors which Affect
Anotace:
Odborná studie zaměřená na problematiku brand buildingu. Cíl této práce je jasné definování forem vývoje, budování značky a uvedení nejdůležitějších faktorů, který tento proces ovlivňují v rovině teoretické a následné zobrazení na příkladu konkrétní značky Apple, Inc., jenž je jednou z nejvýznamnějších a nejdynamičtějších značek dnešní doby.
Abstract:
This case study focuses on brand building issues. The aim of this thesis is to define clearly the development phases of a brand and to name the most important factors that affect this process in the theoretical part and subsequently to show the acquired theoretical knowledge on a particular case – The Apple brand – which is one of the most significant and most dynamic brands of all times.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Iva Petrová
  • Oponent: Ing. Tereza Dvořáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní