Bc. Tereza Tkáčová

Diplomová práce

Občan a občanská společnost

The Citizen and the Civil Society
Anotace:
Diplomová práce rozebírá vztah občanů k občanské společnosti. Zabývá se občanskou společností jako teoretickým konstruktem a popisuje její fungování na lokální, státní i globální úrovni. Pozornost je věnována zejména české občanské společnosti. Jsou zde prezentovány výsledky dotazníkového šetření mezi studenty učitelství občanské výchovy na Pdf MUNI, které se týkalo jejich postojů k občanské společnosti …více
Abstract:
This diploma thesis discusses the relationship between the citizens and the civil society. It deals with the civil society from the theoretical point of view and it describes its function on the local, state and global level. It focuses on the Czech civil society in particular. The core of the practical part is the presentation of the results of the questionnaire survey. The survey was undertaken among …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství občanské výchovy pro základní školy