Bc. Nikol Černá

Diplomová práce

Potřeby v oblasti kariéry v perspektivě zaměstnanců generace Y a zaměstnavatele

Career needs in perspective of an employee in generation Y (Millennials) and employer
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou potřeb v oblasti kariéry v perspektivě zaměstnavatele a zaměstnanců řadících se svým narozením do generace Y a to ve vybrané organizaci brněnské pobočky mezinárodní IT organizace. Cílem této práce je odpovědět na hlavní výzkumnou otázku: „Jaký je vztah mezi potřebami v oblasti kariéry v perspektivě zaměstnavatele a zaměstnanců v generaci Y?“. Teoretická část …více
Abstract:
This thesis deals with the career needs in the perspective of an employer, and employees considered as Millennias in the Brno located branch of international IT company. The goal of this thesis is to answer the main research question: „What is the relationship between employer‘s and Millennial employees‘ career needs?“ The theoretical part presents the main concepts and findings of authors in topics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D., Mgr. Andrea Drdáková
  • Oponent: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje