Adrián Gajdoš

Bachelor's thesis

Narco-terrorism in Latin America: Effectiveness of Plan Colombia

Narko-terorizmus v Latinské Americe: Efektivita Plánu Kolumbie
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá efektivností Plánu Kolumbie v souvislosti se zlepšením stability v rámci země. Cílem bakalářské práce je zodpovědět otázku zda byl Plán Kolumbie efektivní a pokud ano do jaké míry. V první části se práce věnuje teoretickému pozadí pro lepší porozumění kontextu vnitrostátní situace v Kolumbii. Druhá část práce využívá komparativní analýzu dosažených výsledků určitých strategii …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with the effectiveness of Plan Colombia in relation to the improvement of the stability within the country. The goal of the thesis is to answer the question whether the Plan Colombia has been effective and if so, to what extent. In the first part, thesis deals with the theoretical background for better understanding of the context of the internal situation in Colombia. The second …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Vladimir Đorđević, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendel University in Brno

Faculty of Regional Development and International Studies

Bachelor programme / field:
International Territorial Studies / International Development Studies