Bc. Hana Cukrová

Bakalářská práce

Krize legitimizace současné katolické církve z pohledu Deníku Referendum: tematická analýza

Legitimation Crisis of the Contemporary Catholic Church from the Perspective of Deník Referendum: a thematic analysis
Anotace:
Tématem bakalářské práce je krize legitimizace současné katolické církve v České republice z pohledu Deníku Referendum. Teoretickým rámcem práce je sekularizační teze Petera L. Bergera a Thomase Luckmanna, která pojednává o úpadku vlivu náboženství v moderních společnostech. Teoretická část práce shrnuje poznatky o historickém vývoji katolické církve, rozsahu jejího majetku a postoji české společnosti …více
Abstract:
The theme of bachelor thesis is legitimation crisis of the contemporary Catholic church from the perspective of Deník Referendum. Theoretical framework of the thesis is the secularization thesis by Peter L. Berger and Thomas Luckmann, which discusses decline of influence of religion in modern societies. The theoretical part summarizes knowledge about historical development of catholic church, extent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Daniela Vajbarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika