Theses 

Marketingový komunikační mix vybraného podniku v závislosti na změnách jeho marketingového mixu – Bc. Anastasiya Kuznetsova

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Anastasiya Kuznetsova

Bachelor's thesis

Marketingový komunikační mix vybraného podniku v závislosti na změnách jeho marketingového mixu

Marketing Communication Mix of Chosen Company in Response to Changes in its Marketing Mix

Abstract: Předmětem bakalářské práce je analýza vlivu prvků marketingového mixu na marketingovou komunikaci zvolené instituce (touto je Vysoká škola finanční a správní). V první části jsou zpracována teoretická východiska pro tvorbu marketingového mixu, tzv. 4 P (produkt, cena, distribuce a propagace) a marketingového komunikačního mixu – reklamy, PR, osobního prodeje, přímého marketingu a podpory prodeje. Ve druhé, praktické části, je charakterizován podnik, stávající složení jeho marketingového mixu a marketingového komunikačního mixu a je zpracovan modelový návrh možných změn propagace vybraného podniku v závislosti na změnách jeho marketingového mixu podle různých předpokladů budoucího vývoje.

Abstract: The aim of my bachelor thesis is analysis of the marketing communication mix of the chosen company (The University of Finance and Administration) in response to changes in it‘s marketing mix. The first part consists of a theoretical base for marketing mix creation, the so called 4 P’s (Product, Price, Place, Promotion) and marketing communication mix – advertising, PR, personal selling, direct marketing and sales promotion. In the second practical part, there is the company described with the present structure of it’s marketing mix and marketing communication mix, and there is made a proposal of possible changes in promotion of the company according to potential future development conditions.

Keywords: Cena, distribuce, marketing, marketingový mix, marketingový komunikacní mix, osobní prodej, podpora prodeje, PR, produkt, propagace, přímý marketing, reklama, Vysoká škola finanční a správní. Price, place, marketing mix, marketing communication mix, personal selling, sales promotion, product, promotion, direct marketing, advertising, The University of Finance and Administration.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2013
  • Supervisor: PhDr. Pavel Čírtek
  • Reader: PhDr. Adolf Vodrážka

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 22/4/2019 06:31, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz