Bc. Anastasiya Kuznetsova

Bachelor's thesis

Marketingový komunikační mix vybraného podniku v závislosti na změnách jeho marketingového mixu

Marketing Communication Mix of Chosen Company in Response to Changes in its Marketing Mix
Abstract:
Předmětem bakalářské práce je analýza vlivu prvků marketingového mixu na marketingovou komunikaci zvolené instituce (touto je Vysoká škola finanční a správní). V první části jsou zpracována teoretická východiska pro tvorbu marketingového mixu, tzv. 4 P (produkt, cena, distribuce a propagace) a marketingového komunikačního mixu – reklamy, PR, osobního prodeje, přímého marketingu a podpory prodeje. Ve …more
Abstract:
The aim of my bachelor thesis is analysis of the marketing communication mix of the chosen company (The University of Finance and Administration) in response to changes in it‘s marketing mix. The first part consists of a theoretical base for marketing mix creation, the so called 4 P’s (Product, Price, Place, Promotion) and marketing communication mix – advertising, PR, personal selling, direct marketing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2013
  • Supervisor: PhDr. Pavel Čírtek
  • Reader: PhDr. Adolf Vodrážka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní