Theses 

Comparative Analysis of English and Czech Proverbs of Human Qualities – Bc. Lucie Kelčová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lucie Kelčová

Bakalářská práce

Comparative Analysis of English and Czech Proverbs of Human Qualities

Comparative Analysis of English and Czech Proverbs of Human Qualities

Anotace: This thesis deals with a comparative study of selected category (Human qualities) of English proverbs with their Czech equivalents. The theoretical part engages in definition of proverbs, their origin and interpretation. The practical part focuses on analysis and comparison of the proverbs from semantic, lexical and syntactic viewpoint. Proverbs are divided into three categorieson the basis of their equivalence.

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá srovnávací analýzou vybrané kategorie (Lidské vlastnosti) anglických přísloví a jejich českých ekvivalentů. Teoretická část se věnuje definici přísloví, jejich původu a výkladu. Praktická část se zaměřuje na analýzu a srovnání přísloví z hlediska významového,lexikálního a syntaktického. Přísloví jsou rozdělená do tří kategorií na základě jejich ekvivalence.

Keywords: Přísloví, srovnávací studie, lidské vlastnosti, ekvivalence, absolutní, částečná, žádná ekvivalence / Proverbs, comparative analysis, human qualities, absolute, partial, non-equivalence

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 5. 2019 14:55, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz