Bc. Lucie Kelčová

Bakalářská práce

Comparative Analysis of English and Czech Proverbs of Human Qualities

Comparative Analysis of English and Czech Proverbs of Human Qualities
Anotace:
This thesis deals with a comparative study of selected category (Human qualities) of English proverbs with their Czech equivalents. The theoretical part engages in definition of proverbs, their origin and interpretation. The practical part focuses on analysis and comparison of the proverbs from semantic, lexical and syntactic viewpoint. Proverbs are divided into three categorieson the basis of their …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá srovnávací analýzou vybrané kategorie (Lidské vlastnosti) anglických přísloví a jejich českých ekvivalentů. Teoretická část se věnuje definici přísloví, jejich původu a výkladu. Praktická část se zaměřuje na analýzu a srovnání přísloví z hlediska významového,lexikálního a syntaktického. Přísloví jsou rozdělená do tří kategorií na základě jejich ekvivalence.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta