Kateřina Pacáková

Bakalářská práce

M.I.C.E. Tourism as a Human Resources Management Tool (Aplication Study AIESEC)

Kongresový cestovní ruch jako nástroj řízení lidských zdrojů (Případová studie AIESEC)
Anotace:
Bakalářská práce popisuje specifika kongresového cestovního ruchu v obecné rovině i situaci v ČR. Následně pozoruje použití produktů a proces přípravy a organizace akcí kongresového cestovního ruchu ve studentských organizacích, konkrétně v AIESEC Česká republika a ve Studentské unii ČVUT, a představuje souhrnnou metodiku obsahující osm okruhů přípravy těchto akcí za účelem podpory řízení lidských …více
Abstract:
The thesis describes characteristics of MICE tourism in general and in the Czech Republic. It also observes usage and process of preparation of MICE products in student organizations, namely in AIESEC Czech Republic and Student Union CTU, and presents a general eight aspect scheme for organizing such events to ensure their contribution to human resources management.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Josef Abrhám
  • Oponent: Blanka Havlíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69244