Kateřina Pacáková

Bachelor's thesis

M.I.C.E. Tourism as a Human Resources Management Tool (Aplication Study AIESEC)

Kongresový cestovní ruch jako nástroj řízení lidských zdrojů (Případová studie AIESEC)
Abstract:
Bakalářská práce popisuje specifika kongresového cestovního ruchu v obecné rovině i situaci v ČR. Následně pozoruje použití produktů a proces přípravy a organizace akcí kongresového cestovního ruchu ve studentských organizacích, konkrétně v AIESEC Česká republika a ve Studentské unii ČVUT, a představuje souhrnnou metodiku obsahující osm okruhů přípravy těchto akcí za účelem podpory řízení lidských …more
Abstract:
The thesis describes characteristics of MICE tourism in general and in the Czech Republic. It also observes usage and process of preparation of MICE products in student organizations, namely in AIESEC Czech Republic and Student Union CTU, and presents a general eight aspect scheme for organizing such events to ensure their contribution to human resources management.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 9. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2017
  • Supervisor: Josef Abrhám
  • Reader: Blanka Havlíčková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69244