Veronika Nováková

Diplomová práce

Využití firemní filantropie pro posilování hodnoty značky

Use of corporate philanthropy to strengthen the brand value
Anotace:
Diplomová práce se zabývá řízením firemní filantropie v bance, jejím reportováním a dopadem na hodnotu značky. V teoretické části autorka popisuje společenskou odpovědnost a firemní filantropii s důrazem na přínos pro firmu. Dále uvádí, jaké jsou možnosti měření hodnoty značky a povinnosti nového vykazování firemní filantropie firmami od roku 2017 dle směrnice Evropské Unie. Praktická část popisuje …více
Abstract:
The theses works with company social responsibility in a banking sector, it's reporting and with a way it influences total brand value. The theoretical part is focused on description of social responsibility and company's philantropy with a emphasis on it's benefits for a company. Special parts are dedicated to possibilities of brand value evaluation and also to a new EU directive on non-profit report …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2015
  • Vedoucí: Marcela Zamazalová
  • Oponent: Klára Vyhnánková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44252