Bc. Jana Bugnovská, DiS.

Bakalářská práce

Zisk a etika v podnikání ve světle konceptů Corporate Governance a Corporate Social Responsibility

Profit and business ethics as seen through the concepts of Corporate Governance and Corporate Social Responsibility
Anotace:
Tématem této práce je oblast zisku a podnikatelské etiky, především koncept společenské odpovědnosti firem (CG a CSR), jenž se v současnosti stává, zejména na globálních trzích fenoménem. V práci se zabývám různými aspekty a metod řešení CSR. Teoretická část popisuje vývoj koncepce k zlepšení sociální image firem. V praktické části se věnuji soudobé tendenci ve společensky odpovědném podnikání, etickém …více
Abstract:
The subject of this thesis is the field of business ethics, mainly the corporate social Responsibillity conception (CG and CSR) which is presently becoming a phenomenon, especially in global markets. In my thesis I deal with different aspects of CSR. The theoretical part describes the evolution of the conception to innovation social image company. In the practical part I deal with a process of CSR …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Oto Štefan Kubik, CSc.
  • Oponent: Bc. Martina Buchtová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting