Bc. Filip HUJER

Diplomová práce

Model PDCA v řízení informační bezpečnosti \nl{}

PDCA Model in Information Security Management.\nl{}
Anotace:
Tématem diplomové práce je implementace modulu PDCA (Plan, do, check, act) systematického řízení bezpečnosti informací do organizace Brabec s.r.o.. Přínosem této práce je praktická implementace systému bezpečnosti informací do dané organizace a popis implementačního procesu bezpečnosti informaci. V první kapitole se budu věnovat popisu modelu PDCA, který bude nástrojem určující tvar celého systému …více
Abstract:
The theme of the thesis is the implementation module PDCA (Plan, Do, Check, Act) systematic management of information security in organizations Ltd. Brabec. The benefit of this work is the practical implementation of information security within the organization and description of the implementation process safety information. In the first chapter, I will give the description of the PDCA model, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2012
Zveřejnit od: 14. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HUJER, Filip. Model PDCA v řízení informační bezpečnosti \nl{}. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe