Bc. Filip HUJER

Master's thesis

Model PDCA v řízení informační bezpečnosti \nl{}

PDCA Model in Information Security Management.\nl{}
Abstract:
Tématem diplomové práce je implementace modulu PDCA (Plan, do, check, act) systematického řízení bezpečnosti informací do organizace Brabec s.r.o.. Přínosem této práce je praktická implementace systému bezpečnosti informací do dané organizace a popis implementačního procesu bezpečnosti informaci. V první kapitole se budu věnovat popisu modelu PDCA, který bude nástrojem určující tvar celého systému …more
Abstract:
The theme of the thesis is the implementation module PDCA (Plan, Do, Check, Act) systematic management of information security in organizations Ltd. Brabec. The benefit of this work is the practical implementation of information security within the organization and description of the implementation process safety information. In the first chapter, I will give the description of the PDCA model, which …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2012
Accessible from:: 14. 5. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HUJER, Filip. Model PDCA v řízení informační bezpečnosti \nl{}. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.5.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 14. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe