Bc. Karina Zaripova

Master's thesis

Changes in Consumer Behaviour and their Impact on Marketing Management

Changes in Consumer Behaviour and their Impact on Marketing Management
Abstract:
Práce analyzuje změny v chování spotřebitelů a jak od toho závisí řízení marketingu. První kapitola zkoumá historii marketingových konceptů, analyzuje model rozhodování a také nové trendy v marketingu. Druhá kapitola se zabývá vnitřními faktory, které ovlivňují rozhodovací proces zákazníka, například věk, životní styl, motivace, osobnost a další. Třetí kapitola poskytuje přehled vnějších faktorů ovlivňujících …more
Abstract:
The thesis analyzes changes in consumers behavior and how management of marketing depends on that. The first chapter examines the history of marketing concepts, analyses decision-making model, as well as new trends in marketing. The second chapter examines intrinsic factors, which are affecting decision-making process of customer, for example such as age, lifestyle, motivation, personality and others …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 9. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 11. 2018
  • Supervisor: Ing. Andrej Mazán, MBA
  • Reader: Ing. Andrea Tomášková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní