Radana RUSNOKOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s infekcí Implantabilního Cardioverter defibrilátoru

Nursing Process in Care of Patient with Implantable Cardioverter defibrillator infection
Anotace:
Cílem bakalářské práce je vytvoření názorného plánu ošetřovatelské péče, vycházejícího z ošetřovatelských diagnóz NANDA - International, taxonomie II, jež se vztahují ke konkrétním potřebám jedince s infekcí Implantabilního Cardioverter defibrilátoru. Vytvořit návrh názorného plánu od posouzení, včetně anamnézy při příjmu až po plán péče pro různá období hospitalizace. Pro vytvoření ošetřovatelského …více
Abstract:
The aim of this thesis is to create an illustrative plan of medical care emerging from nursing diagnoses NANDA ? International, taxonomy II, which are related to the individual?s needs with an infection of the Implantable Cardioverter defibrillator. The suggestion of the scheme originates from the appraisal with the anamnesis at admittance to a plan of medical care in different periods of hospitalization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013
Zveřejnit od: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RUSNOKOVÁ, Radana. Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s infekcí Implantabilního Cardioverter defibrilátoru. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta