David KORBEL

Bachelor's thesis

Race, Toxicity and Environmental Justice in USA

Race, Toxicity and Environmental Justice in USA
Abstract:
This thesis will focus on the Environmental Justice movement in the United States. It will examine the issues of environmental racism, how people of color and people in the low-income class have been exploited and forced to live in isolated, financially depressed and heavily polluted communities. The thesis will describe the influence the Environmental Protection Agency had on the movement. It will …more
Abstract:
Tato práce se zabývá hnutím Environmentální spravedlnosti ve Spojených státech. Práce zkoumá problémy environmentálního rasismu, jak lidé jiných ras a lidé s nízkým příjmem byli nuceni žít s izolovaných, finančně depresivních a často silně znečištěných oblastech. Práce také popisuje vliv Agentury pro ochranu životního prostředí na dané hnutí. Dále popisuje roli distribuční a participativní spravedlnosti …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2021
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Parisa Changizi, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KORBEL, David. Race, Toxicity and Environmental Justice in USA. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / English for Business