Ing. Tomáš Kurowski

Bakalářská práce

Potenciál konkurenceschopnosti železnice na dopravním rameni Bohumín – Košice

Potential competitiveness of rail transport on the Bohumín - Košice line
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Potenciál konkurenceschopnosti železnice na dopravním rameni Bohumín – Košice“ je analýza původních záměrů pro vybudování Košicko-bohumínské dráhy a analýza současného a potenciálního dopravního významu. První část mapuje záměry k vybudování, financování, význam během času a externí vlivy, které o tento vývoj přičinily. Důležitou součástí práce je SWOT analýza, která má …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis “Potential competitiveness of rail transport in the Bohumín - Košice line“ is analysis original purpose for building Košice – Bohumín Railway and analysis of present and potential transport importance. First part surveys the intentions to build, financing, importance in time and external effects, which set this development. Important part of thesis is SWOT analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Václav Rederer

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta