Ing. Tomáš Kurowski

Bachelor's thesis

Potenciál konkurenceschopnosti železnice na dopravním rameni Bohumín – Košice

Potential competitiveness of rail transport on the Bohumín - Košice line
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Potenciál konkurenceschopnosti železnice na dopravním rameni Bohumín – Košice“ je analýza původních záměrů pro vybudování Košicko-bohumínské dráhy a analýza současného a potenciálního dopravního významu. První část mapuje záměry k vybudování, financování, význam během času a externí vlivy, které o tento vývoj přičinily. Důležitou součástí práce je SWOT analýza, která má …more
Abstract:
The goal of the submitted thesis “Potential competitiveness of rail transport in the Bohumín - Košice line“ is analysis original purpose for building Košice – Bohumín Railway and analysis of present and potential transport importance. First part surveys the intentions to build, financing, importance in time and external effects, which set this development. Important part of thesis is SWOT analysis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2013
  • Supervisor: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Reader: Ing. Václav Rederer

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta