Theses 

Strakonické gymnázium v letech 1920-1948 – Eva ZUZÁKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Eva ZUZÁKOVÁ

Diplomová práce

Strakonické gymnázium v letech 1920-1948

Grammar School in Strakonice during the years 1920-1948

Anotace: Diplomová práce zkoumá gymnázium ve Strakonicích v letech 1920 {--} 1948 a snaží se tak přispět k dějinám školství na jihu Čech. Práce vznikla na základě studia odborné literatury a pramenů uložených v Státním okresním archivu ve Strakonicích. První část práce je zaměřena na obecnou problematiku vývoje základního a středního školství v daném období, přičemž důraz je kladen na školství v jižních Čechách a v strakonickém okrese. Druhá a hlavní část práce se soustředí na vznik městského reálného gymnázia v roce 1920, jeho přeměnu na státní školu a jeho vývoj do roku 1948. Pozornost je věnována také vztahu školy a města, organizaci školního roku či financování gymnázia. Analýza školy je zaměřena především na studenty. Sledován je nejen jejich počet, náboženské vyznání či prospěch, ale především teritoriální původ, na jehož základě je určena dostupnost a význam školy pro obyvatelstvo této oblasti. V neposlední řadě je zkoumán sociální původ studentů z hlediska zaměstnání rodičů. Závěrečná část práce obsahuje také údaje o učitelském sboru .

Abstract: This diploma work is aimed at the Grammar School in Strakonice during the years 1920-1948 and tries to contribute to the history of education in the Southern Bohemia. The work is based on the study of expert literature and other sources from the National County Archive in Strakonice. The first part of this diploma work is concerned about the common issues of the primary and secondary education development in stated period,whereas the main aim is put on the education in the Southern Bohemia and the district of Strakonice. The second and main part of the work is focused on the origin of the City Grammar School in Strakonice in 1920, its transformation into state school and its development till 1948. Other topics are the relationship of the school and the city of Strakonice, the schedule of the school year or the school finances. The analysis of the school targets mainly students. It is concerned not only about their numbers, but also about their religion, grades and aboveall about their place of origin on which basis is measured the accessibility and signification of the Grammar School for the local inhabitants. At last but not at the least this work explores the social backround of students with focus on their parents jobs. Final part contains also information about Grammar School teachers.

Klíčová slova: školství, gymnázium, Strakonice, 20.století

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 12. 2008
  • Zveřejnit od: 5. 12. 2008
  • Identifikátor: 7001

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 05. 12. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 12. 2008 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

ZUZÁKOVÁ, Eva. Strakonické gymnázium v letech 1920-1948. Č. Bud., 2008. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 10:54, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz