Olga Shevchenko

Bachelor's thesis

Employee development at hotel industry: Case Study of airport hotel

Rozvoj zaměstnanců v hotelnictví: případová studie hotelu na letišti.
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit procesy rozvoje zaměstanců v konkrétní společnosti, přesneji v hotelu na letiští. Teoretická část se skládá z přehledu literatury o tématu rozvoje zaměstnanců v hotelnictví, včetně jeho významu, typů metod rozvoje zaměstnanců které jsou nejčastěji používané hotely, jakož i metody plánování a hodnocení vzdělávání a rozvoje. Praktická část představuje případovou …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to evaluate the employee development processes at the specific company in the hotel industry, more precisely the airport hotel. The theoretical part consists of the literature review on the topic of employee development at the hotel industry, including its importance, the types of employee development techniques most commonly used by the hotels, as well as the planning …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2018
  • Supervisor: Zuzana Křečková Kroupová
  • Reader: Jitka Volfová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72771