Romana BARNÁŠOVÁ

Bakalářská práce

Zajišťování a financování veřejných statků na úrovni územního celku

Providing and financing public goods on the level of local government unit
Anotace:
Předložená bakalářská práce je zaměřena na zajišťování a financování veřejných statků na úrovni obce Kostelec. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou nejdříve charakterizovány územní samosprávní celky (obce a kraje) a jejich hospodaření, dále definovány veřejné statky a jejich členění a způsoby jejich zajišťování a financování. Praktická část je zaměřena na situaci …více
Abstract:
The submitted bachelor thesis is focused on providing and financing of public goods on the level of Kostelec municipality. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. In the theoretical part the local government units (villages and regions) and their economy are described at first, then the public estates and its division and also the ways of securing and financing are defined. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Karel Karlovec

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARNÁŠOVÁ, Romana. Zajišťování a financování veřejných statků na úrovni územního celku. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management