Bc. Růžena Heřmánková

Bachelor's thesis

Motivace a rozvoj mluvení a psaní ve výuce němčiny jako druhého cizího jazyka

Motivation and Development of Speaking and Writing in German-Language Learning as Second Foreign Language
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic “Motivation and Development of Speaking and Writing in German-Language Learning as Second Foreign Language“(at Czech primary schools). The thesis is divided into two parts – the theoretical and the empirical part. The attention of the theoretical part is firstly focussed on the concept of motivation in general, secondly on the concept of motivation in relation …more
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem Motivace a rozvoj mluvení a psaní při vyučování německého jazyka jako druhého cizího jazyka (na českých základních školách). Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části je věnována pozornost pojmu motivace obecně i ve vztahu k vyučování cizího jazyka, faktorům, které ji mohou ovlivňovat a produktivním dovednostem mluvení a psaní. V empirické části práce …more
 
 
Language used: German
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2018
  • Supervisor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta