Eliška Lisalová

Bakalářská práce

Právní úprava odpadového hospodářství ČR a pozitiva a negativa v obcích

Legislation for Waste Management CR and the Positives and Negatives in Villages
Anotace:
V teoretické části se bakalářská práce zabývá právní úpravou odpadového hospodářství České republiky. Rozebírá právní systém a nakládání s odpady v ČR. V praktické části je práce zaměřena na analýzu systému odpadového hospodářství v obcích. Analyzuje stav konkrétních obcí Mikroregionu Ždánicko a charakterizuje systém nakládání s odpady firmy EKOR, s.r.o. Dále porovnává kvalitu odpadového hospodářství …více
Abstract:
The theoretical part of the thesis deals with legal regulation of waste management in the Czech Republic. It discusses the legal system and waste management in the country. The practical part of the work is focused on the analysis of the waste management system in municipalities. It analyzes the status of specific Ždánický region and characterizes the sys-tem of waste disposal of EKOR.s.r.o. Furthermore …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016
Zveřejnit od: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Jaromír Maňásek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lisalová, Eliška. Právní úprava odpadového hospodářství ČR a pozitiva a negativa v obcích. Uherské Hradiště, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnost společnosti / Řízení environmentálních rizik