Bc. Iveta Minaříková

Diplomová práce

Prevence hypoglykémií řízeným podáním glukózy v pevné lékové formě

Prevention of hypoglycemia by controlled relase of glucose from a solid dosage form
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vývojem a reprodukovatelností výroby lékové formy k prevenci hypoglykémie, která vzniká jako nežádoucí efekt při terapii antidiabetiky, zejména inzulínem. Lékovou formu tvoří pelety s obsahem glukosy obalené nerozpustnou membránou, které uvolňují glukosu s časovou prodlevou. Pelety obsahují osmoticky aktivní látku, která způsobí rupturu obalové vrstvy, čímž dojde k řízenému …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on production’s development and reproduction of a medication form for prevention of hypoglycemia which comes into existence as a side effect of an antidiabetic protocol, particularly insulin. The medication form consists of the pellets containing glucose and which are coated with insoluble membrane. Those pellest release glucose with a lag time. The pellets contain osmotically …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: PharmDr. Aleš Franc, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta