Ing. Martin Tuček

Diplomová práce

Založení podniku na výrobu paliv z obnovitelných zdrojů energie – továrna na pelety

Foundation of a company producing alternative fuels from renewable sources of energy – pellets producing fabric
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Založení podniku na výrobu paliv z obnovitelných zdrojů energie – Továrna na pelety“ je obecné zhodnocení možností založení podniku, zabývajícím se výrobou paliv z obnovitelných zdrojů a zhodnocení její ekonomické efektivnosti podle zvolených kritérií. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku malého podniku, jeho význam, charakteristiku ekologických aspektů výroby energie …více
Abstract:
The subject of the thesis „Foundation of company producing alternative fuels from renewable sources of energy – pellets producing fabric " is a general evaluation of the possibility of establishing an enterprise engaged in the production of fuels from renewable sources and assessment of the economic efficiency according to selected criteria. The theoretical part focuses on the characteristics of a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Viliam Záthurecký, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta