Bc. Markéta Krsková

Diplomová práce

Marketing vysokoškolské knihovny na příkladu Centra knihovnických služeb VŠFS

Marketing of academic library through the example of the Library Services Centre of VSFS
Anotace:
Diplomová práce se zabývá shrnutím poznatků z oblasti marketingu vysokoškolských knihoven. V teoretické části je analyzován marketingový mix služeb vysokoškolské knihovny a využití jednotlivých nástrojů marketingové komunikace v propagaci těchto služeb. Zvláštní pozornost je věnována internetovému marketingu a aspektům sociálního marketingu ve sféře neziskových služeb. Praktická část diplomové práce …více
Abstract:
The diploma thesis summarizes the knowledge of the marketing of university libraries. The theoretical part analyzes marketing mix of the university library´s services and it also deals with using the tools of marketing communication to promote these services. Special attention is paid to on-line marketing and to the aspects of social marketing in promoting the non-profit services. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Jan Emmer
  • Oponent: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní