Bc. Pavel Váňa

Bakalářská práce

AUTOPOT - testování dokumentů MS Office Word 2010

AUTOPOT - MS Office Word 2010 document compliance testing
Anotace:
Cílem této práce je vytvoření modulu pro automatické opravování testů ověřujících znalosti práce s kancelářským software MS Office Word 2010 jako součásti projektu AUTOPOT. Při práci je kladen důraz na pozdější snadnou rozšiřitelnost o další produkty kancelářského balíku MS Office 2010. Součástí práce je i analýza možností MS Office Word, zpracování typických úloh a vytvoření rámce pro jejich automatické …více
Abstract:
The aim of this thesis is to create module for automatic evaluation of tests verifying skills in use of MS Office Word 2010 office software as a part of AUTOPOT project.Part of this thesis is also analysis of MS Office Word capabilities, analysis of typical tasks and creation of framework for document automatic evaluation, which can later be used as a support when expanding this project to include …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 10. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vladimír Nulíček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní