Ing. Pavel POSPÍŠIL

Diplomová práce

Objektově orientovaná analýza v systémovém inženýrství

Object-oriented analysis in system engineering
Anotace:
Daná diplomová práce se zabývá rozšířením jazyka UML, známým jako SysML. Zpracováním materiálů vznikly podklady základů softwarového inženýrství a jazyka SysML, které mohou sloužit pro seznámení s možnostmi využití tohoto jazyka pro výuku nebo pro jeho praktické využití. Obsahem práce je základní seznámení se softwarovým inženýrstvím, výčet používaných diagramů v jazyce SysML a ukázka použití diagramů …více
Abstract:
This thesis deals with extension of UML known like SysML. These documents contains basics of software engineering and language SysML and should be used as manual texts for students or for practical using. The thesis consists of the following parts: basics of software engineering, SysML diagram specifications and practical using of these diagrams.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2010
Identifikátor: 16544

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Radek Šilhavý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POSPÍŠIL, Pavel. Objektově orientovaná analýza v systémovém inženýrství. Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie