Jitka SIMETOVÁ

Diplomová práce

Zastupitelstvo obce podle obecního zřízení

The municipal council according to the Act on Municipalities
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem "Zastupitelstvo obce podle obecního zřízení". Podává ucelený náhled na tuto problematiku dle platné právní úpravy v České republice. Zejména se snaží analyzovat jednotlivé instituty, které se k pojmu zastupitelstvo obce vztahují. V prvé řadě se zaměřuje se na pojem "obec". Následně se zabývá vymezením pojmu "zastupitelstvo obce". Zde je pozornost věnována především …více
Abstract:
The diploma work deals with the theme "The municipal council according to the Act on Municipalities". It gives an overall outline of this topic in accordance with current legal regulations in Czech Republic. Primarily it analyses particular institutes which are related to the concept of a municipal council. At first it focuses on the notion "municipality". Then it specifies the concept "municipal council …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. František Korbel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SIMETOVÁ, Jitka. Zastupitelstvo obce podle obecního zřízení. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická