Bc. Věra Jelínková

Diplomová práce

Faktory ovlivňující inkluzivní vzdělávání žáků s mentálním postižením na základní škole

Factors influencing the inclusive education of the pupils with the mental disorders at primary school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá faktory, které ovlivňují inkluzívní vzdělávání žáků s mentálním postižením na základní škole. Práce pojednává v teoretické rovině o inkluzivním vzdělávání, jeho výhodách i nevýhodách, včetně všech legislativních podkladů. Hlavním nástrojem pro získání potřebných dat se staly rozhovory s rodiči žáků a asistentkou pedagoga, kazuistiky vybraných žáků, ale také data získaná pozorováním …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the factors which influence inclusive education of the pupils with mental disorders at the primary school. The thesis concerns with the inclusive education, its advantages and disadvantages including all legislative foundations at theoretical level. The main tools for gaining necessary data are the interviews with parents of the pupils and assistant of the teacher, case …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta