Bc. Iva Kalčíková

Bakalářská práce

Deviace, konformita, kriminalita v tiskových zprávách Městské policie Brno

Deviance, conformity, criminality in online press relases of the Brno City Police
Anotace:
Bakalářská práce na téma Deviace, kriminalita, konformita v tiskových zprávách Městské policie Brno se zabývá rozlišením mezi deviací a normalitou, kriminalitou a konformitou.V teoretické části práce jsou představeny sociologické a kriminologické teorie reflektující pojem „deviace“ (popř. delikvence, kriminalita). Počátečním bodem přehledu relevantních sociologických a kriminologických teorií, jejím …více
Abstract:
The bachelor thesis on Deviance, Crime, Conformity in online press releases of the City Police Brno deals with the distinction between normality and deviance, crime and conformity.The theoretical part presents the sociological and criminological theory reflecting the concept of "deviance" (or delinquency, crime). The starting point for an overview of relevant sociological and criminological theories …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Rous

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Sociologie