Jana Votřelová

Bachelor's thesis

Pobytová služba sociální péče o osoby s mentálním postižením

Residential social care services for people with mental disabilities
Abstract:
Cílem práce je popsat specifika osob s mentálním postižením žijících v domovech pro osoby s mentálním postižením, nabídku služeb v těchto domovech a zjistit míru spokojenosti uživatelů s poskytovanými službami.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 5. 2010
  • Supervisor: Simona Schmiedová
  • Reader: Alena Merkunová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové. Archiv