Monika KINDLOVÁ

Diplomová práce

Porovnání čtenářské gramotnosti v období 1.-3.ročníku ZŠ Comparison of readers literacy from the first to the third grade in the elementary school

Comparison of readers literacy from the first to the third grade in the elementary school
Anotace:
Anotace Tato magisterská diplomová práce se zabývá čtenářstvím a čtenářskou gramotností žáků v I. období rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání. Teoretická část objasňuje základní pojmy a fakta o čtenářství a čtenářské gramotnosti a soustředí se na činitele a subjekty, kteří se na formování malého čtenáře nejintenzivněji podílí - rozvoj řeči, vliv rodiny, mateřské školy, knihovny a zejména …více
Abstract:
Annotation This master´s dissertation is concerned with reading and reader´s literacy of pupils in the first period of the general education program of the elementary education. Theoretical part is clarifying basic terms and facts about reading and reader´s literacy and it´s focusing on factors and entities, which have a strong influence on taking a form of the young reader ? development of the oral …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ilona Matějovská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KINDLOVÁ, Monika. Porovnání čtenářské gramotnosti v období 1.-3.ročníku ZŠ Comparison of readers literacy from the first to the third grade in the elementary school. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta